Släktportalen www.Antavla.se

Webbplats för dig som är intresserad av att veta mer om dina rötter

Nicklas Johansson

 

Vid Skärnäs 2011.Några bilder o litet text från ÖstraRyds Hembyggdsförenings Bygdevandring vid Skärnäs i Östra Ryds Socken
HBF samlats under minst 30 års tid en kväll i Juli månad i någon by eller vid någon gård i socknen.
Ordf. i HBF Christer Johansson hälsar välkommen. c: a 60-talet intresserade hade samlats i den strålande kvällsolen i den välskötta trädgården.
Vid Skärnäs var det nuvarande ägaren o bonden Sven Andersson som tog emot, han berättade om gårdsdriften idag.
Förutom vanligt jord och skogsbruk är han satsat på och är heltidssysselsatt med 20 000 värphöns, dessutom gör han vid eget sågverk på gården legosågning av timmer åt många i bygden. Han äger gården Skärnäs men arrenderar också en hel del mark i närheten.
Östen Johansson vars farfar kommer från Skärnäs (Sven o Östen är båda barbarnsbarn till "Muraren i Skärnäs")
berättade om Murarn och hans ättlingar, se särskild bilaga. Kartorna är hämtade från lantmäteriets gratiskartor och kan publiceras.
Sedan berättade Ingemar Furenhed om sina forskningar om vatten kvarnar o sågverk på byns ägor.
Ett fall var vid Kvarnsjön som rinner ut i Skiren, med vattenhjul på 3,5 meter samt vid Stretan med fall som endast tilllät vatten hjul med c:a 1,2 meters diameter.
Caroline Gustavsson har tagit foton, på fotot med Ingemar Furenhed är det Lucas som syns i förgrunden.

Berättelse om "Murarn i Skärnäs"

Historien om murarn.pdf

 

Sven Andersson och Östen Johansson

barnbarnsbarn till "Murarn"

Östen o Sven vid farfarsstugan där "Muraren bodde på undantag.